Rychlá rezervace

 

Pojištění storna pobytu v Penzionu Jiřinka

Všeobecné pojistné podmínky

Naši hosté mohou nově využít naší rámcové smlouvy č. 509 705 7610 uzavřené s Kooperativa pojišťovnou, a.s., která nabízí pojištění pro případ zrušení účasti na pobytu (pojištění storna) nebo nevyužití cestovní služby. Pojištění je možné sjednat pouze pro nové rezervace. Součástí této smlouvy je, kromě pojištění storna, také úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění je koncipováno ve 2 variantách pojistných částek.

Varianta A

Rozsah pojištění (na osobu)  Limity plnění v Kč
Úrazové pojištění  
- smrt následkem úrazu 100 000
- trvalé následky úrazu 200 000
Pojištění zavazadel 30 000
- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či nosiči vozidla 3 000
Pojištění odpovědnosti 4 000 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000
Pojištění STORNO 5 000 (max 80%)

 

Cena varianty A je 22 Kč za 1 osobu na 1 den

 

Varianta B

Rozsah pojištění (na osobu)  Limity plnění v Kč
Úrazové pojištění  
- smrt následkem úrazu 200 000
- trvalé následky úrazu 400 000
Pojištění zavazadel 50 000
- věci umístěné ve stanu, v přívěsu či nosiči vozidla

3 000

Pojištění odpovědnosti 5 000 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 15 000
Pojištění STORNO 10 000 (max 80%)

 

Cena varianty B je 27 Kč za 1 osobu na 1 den

 

Postup při sjednání pojištění storna

  1. Pojištění storna si můžete sjednat při zadávání Vaší rezervace. V případě zájmu je nutné pojištění zaplatit společně se zálohovou fakturou za ubytování na náš účet. Později už není možné pojištění sjednat.
  2. Výpočet pojistného= počet dní (ne nocí!) * počet osob * denní sazba
  3. Případný vznik pojistné události si následně řeší každý host sám. Pojistná událost může být oznámena prostřednictvím e-mailu na adresu: skody-mo@koop.cz nebo telefonicky na infolince Kooperativy, tel. 957 105 105.
  4. Ke každé pojistné události musí host doložit relevantní doklady, které budou potřeba doložit na pojišťovnu, kvůli likvidaci vzniklé pojistné události  (potvrzení o nemoci od lékaře, hospitalizace, ...).
  5. Pojišťovna neuzná storna z důvodů: špatné počasí, nechtělo se mi, manžel musel do práce, rozbilo se nám auto apod.
  6. Pojišťovna Vám (jako hostu) po likvidaci pojistné události vyplatí uhrazenou zálohu, max. do výše 80 % Vámi realizované platby. V max. pojistných částkách 5.000,- nebo 10.000,- Kč (na osobu) dle Vámi zvolené varianty a rozsahu pojištění.

Úrazové pojištění

V rámci pojištění storna, které máme pro klienty vyjednáno, je vloženo úrazové pojištění hosta po dobu pobytu a cesty na pobyt. Tzn. pokud si u nás host v době pobytu např. zlomí ruku v našem areálu, je možné řešit z této úrazové pojistky odškodnění. Nehledě na to, zda má host uzavřeno jiné úrazové pojištění.
Dále můžeme namátkově uvést nepříjemnosti, se kterými jsme se v minulosti setkali a kterým se nelze bohužel úplně vyhnout: vymknutý kotník na trampolíně, odřeniny z neopatrné chůze na cestách, úrazy spojené s cyklistikou a turistikou i mimo areál penzionu, poranění při návštěvě jiných zařízení během pobytu, úrazy způsobené na sjezdovce ...

Pojištění odpovědnosti za škodu

V rámci pojištění storna, které máme pro klienty vyjednáno, je vloženo také pojištění odpovědnosti. Tzn. pokud u nás třeba děti hosta rozbijí okno, je pojistná událost řešitelná z tohoto pojištění bez ohledu na to, zda má host uzavřeno jiné pojištění odpovědnosti. Pokud se stane, že u nás host neodbornou manipulací poškodí např. vybavení pokoje, je možné tuto pojistnou událost také řešit z tohoto pojištění.
Odpovědnost se samozřejmě vztahuje na celou dobu pobytu a není omezena jen areálem penzionu, pokud se stane, že host např. shodí láhve v supermarketu, je možné pojistnou událost likvidovat z jeho pojištění storna, díky nastavení pojistné smlouvy, kterou máme za penzion s Kooperativa pojišťovnou, a.s. uzavřenu.

Přejeme Vám klidný pobyt bez nehod!

Copyright © 2016, VAKABRNOCZ s.r.o. Vytvořeno v X Production